Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi N_B_S_1/2/5

 1. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  mk tên hân, k8
  còn bn
  5 Tháng tư 2021
 2. N_B_S_1/2/5
  N_B_S_1/2/5
  mk k5
  7 Tháng tư 2021
 3. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  vậy phải gọi là anh òi
  13 Tháng tư 2021
 4. N_B_S_1/2/5
  13 Tháng tư 2021