Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Phạm Tùng
  20 Tháng ba 2021
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Tùng sẽ bị bắn đó nếu Tùng ko iu em
  20 Tháng ba 2021
 3. Phạm Tùng
  Phạm Tùng
  á à sợ lắm
  21 Tháng ba 2021
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  sợ thế có iu khum ^^
  21 Tháng ba 2021