Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  ❤️❤️❤️
  19 Tháng ba 2021
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  19 Tháng ba 2021
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  xịn quá trời lun :p
  19 Tháng ba 2021
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hihi, đứng ngoài nắg hản 2h của em mà ><
  19 Tháng ba 2021
 5. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  trời má @.@
  19 Tháng ba 2021
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hehe, vì muốn có ảnh đẹp phải hy sinh ><
  19 Tháng ba 2021
 7. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  ốm đấy @.@
  19 Tháng ba 2021
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  vẫn khỏe re nè ^^
  19 Tháng ba 2021
 9. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  anh như thế chắc anh ốm @.@
  19 Tháng ba 2021
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nắng buổi sáng á, nó cũng dịu >:
  19 Tháng ba 2021
 11. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  9h tắm nắng cũng ổn nà :p
  19 Tháng ba 2021
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  biển á...7h đi xuống nắng chụp với iphone màu xinh lắm
  19 Tháng ba 2021
 13. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  xinh thì chụp kiểu j chẳng đẹp :p
  19 Tháng ba 2021
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  đâu có, nói thế ngại >:
  19 Tháng ba 2021
 15. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  ủa j, xinh thật mà @.@
  19 Tháng ba 2021
 16. Phạm Tùng
  Phạm Tùng
  Chịu:))
  20 Tháng ba 2021
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  20 Tháng ba 2021
 18. Hà _Min
  Hà _Min
  Ngầu wá
  20 Tháng ba 2021