Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Cao Hải Nam
  15 Tháng ba 2021
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Cười rụng rốn
  16 Tháng ba 2021
 3. Cao Hải Nam
  16 Tháng ba 2021
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  anh kể này
  16 Tháng ba 2021
 5. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  chiều nay í
  16 Tháng ba 2021
 6. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  chơi sinh tồn nhiều người
  16 Tháng ba 2021
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  anh là chủ phòng
  16 Tháng ba 2021
 8. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  gặp 1 thằng hack kim cương và vàng cho anh luôn
  16 Tháng ba 2021
 9. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  nó còn đặt cả cổng địa ngục và đá nền cho anh luôn
  16 Tháng ba 2021
 10. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  thật là vch
  16 Tháng ba 2021