Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  Sau vụ gả con gái thì giờ nhà vua muốn cho con trai đi luôn :D
  5 Tháng ba 2021
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Kén rể cho thái tử hửm, ai á :v
  6 Tháng ba 2021
 3. Trương Văn Trường Vũ
  6 Tháng ba 2021
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ghê dị :D
  7 Tháng ba 2021
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Có vẻ ai cũng vã :v
  7 Tháng ba 2021
 6. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  Lấy nó k a gt cho :D
  7 Tháng ba 2021
 7. phamkimcu0ng
  7 Tháng ba 2021