Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Silvers Rayleigh

 1. Trung Ngo
  Trung Ngo
  lịch : )
  4 Tháng ba 2021
 2. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  biết ngày trước nó nheee
  4 Tháng ba 2021
 3. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  không dùng lịch cũng không biết trước ẹee
  6 Tháng ba 2021
 4. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  A=x-1 + [(x-1)/4] -[(x-1)/100] +[(x-1)/400] +C
  6 Tháng ba 2021
 5. Trung Ngo
  Trung Ngo
  um đọc rồi :b
  6 Tháng ba 2021
 6. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  hư cấu :v
  6 Tháng ba 2021