Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Silvers Rayleigh

 1. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  sắp không được gặp cậu roii -((
  23 Tháng hai 2021
 2. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  hy vọng CN cậu không học -((
  roi tớ mời cậu ăn cơm :3
  23 Tháng hai 2021
 3. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  sợ gì ấyyy tớ bảo kê -((
  23 Tháng hai 2021
 4. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  hi vọng cậu học cùng với tớ
  ngồi với tớ
  1 tiết thôi cũng được -((
  23 Tháng hai 2021
 5. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  ghen tị với các bạn ấy :'(
  23 Tháng hai 2021
 6. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  toi ghen ti chet mat -))))
  23 Tháng hai 2021
 7. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  toi khong muốn cậu học nhieuu mặc dù toi muốn cậu thi tốt -((
  23 Tháng hai 2021
 8. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  anh nao the bae oi -)
  25 Tháng hai 2021
 9. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  bồ tương lai của tớ -))
  26 Tháng hai 2021
 10. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  wao, ckuc em may man nhos -))
  26 Tháng hai 2021
 11. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  nắm chắc trong tay rồi ẹe -))
  26 Tháng hai 2021
 12. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  hmu hmu anh hôm bữa hay aiii
  26 Tháng hai 2021
 13. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  đẹp không ?-))
  27 Tháng hai 2021
 14. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  có ẹ -))
  27 Tháng hai 2021
 15. Silvers Rayleigh
  Silvers Rayleigh
  lại chả không -))
  1 Tháng ba 2021