Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trịnh Thị Mai Linh

 1. Cao Hải Nam
  23 Tháng hai 2021
 2. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  em xin lỗi
  23 Tháng hai 2021
 3. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  xin lỗi gì zợ, ủa em lèm gì sai âu nek
  23 Tháng hai 2021
 4. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  em không on
  23 Tháng hai 2021
 5. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  ak, rep chậm á, ò hông seo nhaa, em bận hok mừ
  23 Tháng hai 2021
 6. Cao Hải Nam
  23 Tháng hai 2021
 7. Cao Hải Nam
  23 Tháng hai 2021
 8. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  chán quá
  23 Tháng hai 2021
 9. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  chán là seo?
  23 Tháng hai 2021
 10. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  phải học nhiều chị ạ
  23 Tháng hai 2021
 11. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  cố lên em, chụy zừa ms ik hok thêm zìa là mò lên ây nun tại sắp phải off dài gòi
  23 Tháng hai 2021
 12. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  đúng rồi chị ạ
  23 Tháng hai 2021
 13. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  pp nhóc nhá, hok zừa hoyy bệnh là toang giờ :<
  23 Tháng hai 2021
 14. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  chị đang ở vùng có dịch à
  25 Tháng hai 2021
 15. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  hong, chụy ik hok như bình thường gòiii
  25 Tháng hai 2021
 16. Cao Hải Nam
  20 Tháng ba 2021
 17. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  Hí luu iem troaii
  20 Tháng ba 2021
 18. Cao Hải Nam
  28 Tháng ba 2021
 19. Trịnh Thị Mai Linh
  29 Tháng ba 2021
 20. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  hôm nay emonlien muộn
  29 Tháng ba 2021
 21. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  hihi, chụy cx on h mà
  29 Tháng ba 2021