Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kun なさきあみくん

 1. Thảo Nguyễn ^ ^
  22 Tháng hai 2021
 2. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  lâu lắm ms qua đây nch vs em lun ó
  nhớ vch :>>
  26 Tháng hai 2021
 3. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  e cx nhớ cj lắm á
  26 Tháng hai 2021
 4. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  dạo này học sml luôn mệt vl :<
  26 Tháng hai 2021
 5. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  tại cj sắp thi v cấp 3 mà
  26 Tháng hai 2021
 6. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  muốn khóc ghê chị m gặp bao nhiêu là họa đổ vô đầu luôn T^T
  26 Tháng hai 2021
 7. Thảo Nguyễn ^ ^
  26 Tháng hai 2021
 8. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  vô hội thoại đi chị kể cho em nghe từng câu chuyện 1
  26 Tháng hai 2021
 9. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  dài dòng năm nói ở đây ko hêt nổi luôn T^T
  26 Tháng hai 2021
 10. Thảo Nguyễn ^ ^
  27 Tháng hai 2021