Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thảo Nguyễn ^ ^

 1. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  Chúc muộn :D
  17 Tháng hai 2021
 2. nguyenvandung7579@gmail.com
  17 Tháng hai 2021
 3. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  ở hải phòng dịch bệnh thế nào ?
  17 Tháng hai 2021
 4. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  rất là bình thg
  18 Tháng hai 2021
 5. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  ko có ca mới
  18 Tháng hai 2021
 6. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  Hải Dương cách ly toàn TP r
  18 Tháng hai 2021
 7. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  buồn lắm
  ở nhà học onl hiazz nghĩ mà chán
  18 Tháng hai 2021