Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trịnh Thị Mai Linh

 1. Chris Master Harry
  17 Tháng hai 2021
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Em tên gì nè
  17 Tháng hai 2021
 3. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  ủa.. ó, ẻm tên Linh ạ, your name ??
  17 Tháng hai 2021
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  anh tên Dương
  17 Tháng hai 2021
 5. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  à nhỉ, em quên nun là mk lèm wen òi :33
  17 Tháng hai 2021
 6. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  ò, zậy ah đã đi hok chưa
  17 Tháng hai 2021
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Chưa em ạ
  17 Tháng hai 2021
 8. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Thứ hai tuần sau
  17 Tháng hai 2021
 9. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  ohh, metoo <:
  17 Tháng hai 2021
 10. Chris Master Harry
  17 Tháng hai 2021
-->