Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mai Anh 2k5

 1. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  iu quáaaaaaaaa
  Manh cũng zậy nhaaaaaaa
  16 Tháng hai 2021
 2. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  giờ t mới onl :<< cin lỗi bae
  16 Tháng hai 2021
 3. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  không saooo,lâu lâu mới vào nên bị trôi tb hicc
  vào wall m chơi mới thấy
  22 Tháng hai 2021
 4. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  m xóa được tin nhắn không ?
  2 Tháng ba 2021
 5. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  khong được bae à;-;
  2 Tháng ba 2021
 6. Mai Anh 2k5
  2 Tháng ba 2021
-->