Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ánh 01

 1. View previous comments
 2. Ánh 01
  Ánh 01
  Ồ vậy là khoẻ rùi
  Khoẻ thì phải hay onl diễn đàn nha!!
  16 Tháng tư 2021
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  Hờ hờ...
  25 Tháng tư 2021
 4. Ánh 01
  Ánh 01
  Sao bây giờ mới onl vạy? Tưởng đi biệt tích rùi chứ?
  25 Tháng tư 2021
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  Bạn ấy đi rồi
  21 Tháng sáu 2021
 6. Ánh 01
  Ánh 01
  Bùn thế bạn Cơu boy ngày nào
  21 Tháng sáu 2021
 7. Ánh 01
  Ánh 01
  Để lại cái avt đi thấy trống quớ
  22 Tháng sáu 2021
 8. Cold Boy
  Cold Boy
  Chuẩn bị câm bách dòi
  22 Tháng sáu 2021
 9. Ánh 01
  Ánh 01
  Nhanh nhá
  22 Tháng sáu 2021
 10. Ánh 01
  Ánh 01
  Sáng vui vẻ
  23 Tháng sáu 2021
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  oki
  23 Tháng sáu 2021
 12. Cold Boy
  Cold Boy
  Chìu vui vẻ
  23 Tháng sáu 2021
 13. Ánh 01
  Ánh 01
  Tối vui vẻ
  23 Tháng sáu 2021
 14. Ánh 01
  Ánh 01
  Hay onl vào nhá
  23 Tháng sáu 2021
 15. Cold Boy
  Cold Boy
  Oki Ánh xấu gơ
  23 Tháng sáu 2021
 16. Ánh 01
  Ánh 01
  Ok ông khùng boi
  23 Tháng sáu 2021
 17. Cold Boy
  Cold Boy
  23 Tháng sáu 2021
 18. Ánh 01
  Ánh 01
  Ớ liên quannnn
  23 Tháng sáu 2021
 19. Ánh 01
  Ánh 01
  À có ai tự nhột đúng ko ==
  23 Tháng sáu 2021
 20. Cold Boy
  Cold Boy
  23 Tháng sáu 2021
 21. Ánh 01
  Ánh 01
  Cứ tag ikkk, họ lại report làm phiền lun
  23 Tháng sáu 2021
 22. Cold Boy
  Cold Boy
  Lập nick khác chơi tiếp
  23 Tháng sáu 2021
 23. Ánh 01
  Ánh 01
  == thế nick đấy cũng bay luôn thì sao
  23 Tháng sáu 2021
 24. Ánh 01
  Ánh 01
  3/6 sn u à
  23 Tháng sáu 2021
 25. Magic Boy
  Magic Boy
  .-.
  23 Tháng sáu 2021
 26. Ánh 01
  Ánh 01
  @Magic Boy mặc kệ bạn í đi ạ, coi như ko bít ik ạ
  23 Tháng sáu 2021
 27. Cold Boy
  Cold Boy
  @Cute Boy 3/6 đâu phải sinh nhật bạn này đâu Ánh khungdien
  23 Tháng sáu 2021
 28. Ánh 01
  Ánh 01
  Đừng tag nữaaaaa ==
  23 Tháng sáu 2021
 29. Ánh 01
  Ánh 01
  Bớt làm phiền ngừi khác ikkk
  23 Tháng sáu 2021
 30. Cold Boy
  Cold Boy
  23 Tháng sáu 2021
 31. Cold Boy
  Cold Boy
  23 Tháng sáu 2021
 32. Cold Boy
  23 Tháng sáu 2021
 33. Ánh 01
  Ánh 01
  Hehe
  23 Tháng sáu 2021
 34. Ánh 01
  Ánh 01
  Coá làm phiền đâu ==
  23 Tháng sáu 2021
 35. Cold Boy
 36. Cold Boy
  23 Tháng sáu 2021
 37. Ánh 01
  Ánh 01
  23 Tháng sáu 2021
 38. Cold Boy
  Cold Boy
  Ánh khùng
  23 Tháng sáu 2021
 39. Ánh 01
  Ánh 01
  Ông khùng
  23 Tháng sáu 2021
 40. Ánh 01
  Ánh 01
  Tên gì vậy cho dễ gọi
  23 Tháng sáu 2021
 41. Ánh 01
  Ánh 01
  À tên Cơu
  23 Tháng sáu 2021
 42. Cold Boy
  Cold Boy
  Cơu khùng
  23 Tháng sáu 2021
 43. Ánh 01
  Ánh 01
  À ok tên Cơu khùng
  24 Tháng sáu 2021
 44. Cold Boy
  Cold Boy
  Thằng nào ấy nhẩy
  24 Tháng sáu 2021
 45. Ánh 01
  Ánh 01
  Ai tự biết
  24 Tháng sáu 2021
 46. Cold Boy
  Cold Boy
  Cái bìa đẹp troai ấy nhẩy
  24 Tháng sáu 2021
 47. Lovely Boy !!!
  Lovely Boy !!!
  Yes, tui xấu mà... Sao đâu
  27 Tháng sáu 2021
 48. Ánh 01
  Ánh 01
  27 Tháng sáu 2021
 49. Lovely Boy !!!
  Lovely Boy !!!
  Thím là ai vậy ạ
  27 Tháng sáu 2021
 50. Ánh 01
  Ánh 01
  @Lovely Boy !!! E mới sắp lên lớp 9 hoi ==
  E nhầm tưởng là nick của bạn Cơu khùng :D
  27 Tháng sáu 2021
 51. Cold Boy
  Cold Boy
  Haha...
  27 Tháng sáu 2021