Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Meimei - Crystal
  8 Tháng hai 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Nick này lên màu có bị lag như nick kia hong
  8 Tháng hai 2021
 3. Meimei - Crystal
  Meimei - Crystal
  Lag hơn á ><'
  thật ra chuyển sang nick này tưởng đỡ lag nhưng mà còn lag hơn
  8 Tháng hai 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Ủa gì kì vậy, số nhọ rồi
  8 Tháng hai 2021
 5. Meimei - Crystal
  8 Tháng hai 2021
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  năm mới giải nghiệp bớt cho bớt lag lại
  9 Tháng hai 2021
 7. Meimei - Crystal
  Meimei - Crystal
  chắc phải thế thoy
  cái này do nick
  10 Tháng hai 2021
-->