Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trịnh Thị Mai Linh

 1. Meimei - Crystal
  Meimei - Crystal
  Thanks nà ^^
  8 Tháng hai 2021
 2. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  ó, Mai giận toy lun òi
  8 Tháng hai 2021
 3. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  tại lâu òi quên k thăm bẹn tui nên giờ dỗi òi
  8 Tháng hai 2021
 4. Meimei - Crystal
  Meimei - Crystal
  ủa ???
  8 Tháng hai 2021
 5. Trịnh Thị Mai Linh
  8 Tháng hai 2021
 6. Meimei - Crystal
  8 Tháng hai 2021
 7. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  tại tưởng Mai dỗi chiện k sang thăm Mai á
  8 Tháng hai 2021
 8. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  lâu òi, mk k đi thăm mn
  8 Tháng hai 2021
 9. Meimei - Crystal
  Meimei - Crystal
  chòi oi, ai dỗi đâu

  -------------------------------
  chỉ giận hoy ><
  8 Tháng hai 2021
 10. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  khóc hớt nc mắt lun cho coiii
  huhu =)
  8 Tháng hai 2021
 11. Meimei - Crystal
  Meimei - Crystal
  khóc theo
  huhu T^T
  khóc to hơn lun
  huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  8 Tháng hai 2021
 12. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  thương lém, nín ikk
  tết tớ dẫn cậu đi chơi bù nun <3
  8 Tháng hai 2021
-->