Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Meimei - Crystal
  Meimei - Crystal
  bủi sáng vv ^^
  7 Tháng hai 2021
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  you too, nay cậu on sớm nhỉ :33
  7 Tháng hai 2021
 3. Meimei - Crystal
  Meimei - Crystal
  hì, gần 9:30 òi
  7 Tháng hai 2021
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  sớm hơn mí bữa >:
  7 Tháng hai 2021
 5. Meimei - Crystal
  Meimei - Crystal
  tại bữa nay toàn lúc ẩn lúc hiện ó :p
  7 Tháng hai 2021
 6. Meimei - Crystal
  Meimei - Crystal
  có hôm 6h tớ onl òi ><
  có hôm đến chiều ^^
  7 Tháng hai 2021
 7. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hehe, lúc ẩn lúc hiện >:
  tớ thì khá siêng on ^^
  7 Tháng hai 2021
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hôm nay 11 ngày đkí rùi :p :p
  7 Tháng hai 2021
 9. Meimei - Crystal
  7 Tháng hai 2021
-->