Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hanhh Mingg

 1. Hanhh Mingg
  Hanhh Mingg
  tao vừa phát hiện ra một chuyện hi hữu ihihi
  7 Tháng hai 2021
 2. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  gì zậy bae
  7 Tháng hai 2021
 3. Hanhh Mingg
  Hanhh Mingg
  mày biết bạn tên Nga THPT Nguyễn Trãi khôg
  7 Tháng hai 2021
 4. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  ở Thanh Hóa à??
  7 Tháng hai 2021
 5. Hanhh Mingg
  7 Tháng hai 2021
 6. Hanhh Mingg
  Hanhh Mingg
  tao hôm qua mới biết nó qua lazi í
  7 Tháng hai 2021
 7. Hanhh Mingg
  Hanhh Mingg
  xong vô tình bọn tao lại biết đến cả mày kiểu tùng hợp wa''
  7 Tháng hai 2021
 8. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  Cap teo xemmm
  7 Tháng hai 2021
 9. Hanhh Mingg
  Hanhh Mingg
  chung thủy , mặn nồng, duỵttttt.
  3 Tháng ba 2021
-->