Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Học đt Tỉnh chung hong :3
  6 Tháng hai 2021
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Dẹp đê bạn ơi
  6 Tháng hai 2021
 3. ~ Su Nấm ~
  6 Tháng hai 2021
 4. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  7 Tháng hai 2021
-->