Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  chào chị
  23 Tháng hai 2021
 2. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  em xin lỗi
  23 Tháng hai 2021
 3. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  vì em không on
  23 Tháng hai 2021
 4. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Ko sao đâu ^^
  24 Tháng hai 2021
 5. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Em khỏe không?
  24 Tháng hai 2021
 6. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  có ạ
  25 Tháng hai 2021
 7. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Dạo này học hành thế nèo??
  25 Tháng hai 2021
 8. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  bình thường chị ạ
  26 Tháng hai 2021
 9. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Em đi học chưa??
  26 Tháng hai 2021
 10. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  rồi chị ạ
  26 Tháng hai 2021
 11. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Uk, thứ 2 chj mới đi
  27 Tháng hai 2021
 12. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  sướng thế chị
  28 Tháng hai 2021
 13. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  28 Tháng hai 2021
 14. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nhưng BT thì vẫn nhiều
  28 Tháng hai 2021
 15. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  thế ạ
  28 Tháng hai 2021
 16. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  chị đi học chưa
  5 Tháng ba 2021
 17. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  6 Tháng ba 2021
 18. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  em chúc chị 8/3 mạnh khoẻ và đạt ước mơ của mình
  8 Tháng ba 2021
 19. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  9 Tháng ba 2021
 20. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  hi chị kẹo
  20 Tháng ba 2021
 21. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  20 Tháng ba 2021