Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Uyên Nhii

 1. Blue Badminton
  Blue Badminton
  ''Chính vì không biết gì nên tôi phải học hỏi và khám phá mọi thứ''
  1 Tháng hai 2021
 2. Lê Uyên Nhii
  3 Tháng hai 2021
 3. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  say hi, còn nhớ mình hông =))
  5 Tháng hai 2021
 4. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  quên gòiii
  6 Tháng hai 2021
 5. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  vậy chúng ta làm quen lại hông nè :>
  6 Tháng hai 2021
 6. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  oke luông
  7 Tháng hai 2021
 7. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Mình tên Du Viễn nè
  7 Tháng hai 2021
 8. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Du trong du ngoạn, Viễn trong viễn tưởng :>
  7 Tháng hai 2021
 9. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  oke bạnnnn
  7 Tháng hai 2021
 10. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  thế bạn tên gì nè -)
  7 Tháng hai 2021
 11. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  mình tên Uyn Nhee nkaa
  7 Tháng hai 2021
 12. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  oh no tên bạn nghe lạ quá ? bạn dịch ra cho mình hỉu đi nào -)
  7 Tháng hai 2021
 13. Hanhh Mingg
  Hanhh Mingg
  nó tên thật là Lê Ngu Ngốc đó cậu
  7 Tháng hai 2021
 14. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  =))
  8 Tháng hai 2021
-->