Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  Lu em..
  8 Tháng hai 2021
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  9 Tháng hai 2021
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  Không em.
  10 Tháng hai 2021
 4. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Tết đến nơi r mà anh còn ốm
  10 Tháng hai 2021
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  Anh rất khỏe mà, ừm hứm...
  11 Tháng hai 2021
 6. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Vậy Tết ăn lành nha anh
  11 Tháng hai 2021
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  Ok em, em cũng Tết Ă..N lành nha
  11 Tháng hai 2021