Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thảo Nguyễn ^ ^

 1. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  rảnh thì giúp tui đi
  5 Tháng một 2021
 2. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  bà ơi tui dốt toán lắm
  6 Tháng một 2021
 3. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  nếu giúp đc thì giúp lâu ròi
  6 Tháng một 2021
 4. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  onl cùng lúc nek
  6 Tháng một 2021
 5. nguyenvandung7579@gmail.com
  6 Tháng một 2021
 6. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  thi xong chx
  6 Tháng một 2021
 7. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  xong rồi
  bà thì sao
  6 Tháng một 2021
 8. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  t làm bài kém lắm
  đc mỗi hóa
  6 Tháng một 2021
 9. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  t hết t2 tuần sau
  6 Tháng một 2021
 10. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  t dc 5 môn r
  5 môn nói chung là ok
  6 Tháng một 2021
 11. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com

  trường bà thi muộn ghê
  6 Tháng một 2021
 12. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  tại còn mấy cái hoạt động nên mới thi muộn
  6 Tháng một 2021