Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ~ Su Nấm ~

 1. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  alô con khùm đin kia....dậy đi t hỏi bài ;-;
  24 Tháng mười hai 2020
 2. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  vừa lôi cổ đứa bạn dậy...chẳng hiểu sao bị nó la...tổn thưn ;-;
  24 Tháng mười hai 2020
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  hôm nay thi rồi...dậy giúp t xíu đi mà ;-;
  24 Tháng mười hai 2020
 4. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  dậy giúp đi....năn nỉ đó ;-;
  24 Tháng mười hai 2020
 5. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Ew ơi UwU Yêu lắm cơ ý...yêu lắm luôn <3 <3 <3
  24 Tháng mười hai 2020
 6. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Yêu lắm nhó <3
  24 Tháng mười hai 2020
 7. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Mai thi tốt nhó <3
  24 Tháng mười hai 2020
 8. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  okiiii~ Ngủ ngon <3
  24 Tháng mười hai 2020