Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Awww :33 Hôm nay làm bài sai hơi nhiều ;-;
  15 Tháng mười hai 2020
 2. Chris Master Harry
  15 Tháng mười hai 2020
 3. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  thấy mấy đứa lớp mk mất nhiều điểm phết
  15 Tháng mười hai 2020
 4. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  tóm lại là trên trung bình :>>>
  15 Tháng mười hai 2020
 5. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  Cô bảo cho tất cả đi thi TP nhó :33 để cọ sát các thứ :33
  15 Tháng mười hai 2020
-->