Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi daukhai

 1. N_B_S_1/2/5
  N_B_S_1/2/5
  muốn thử ko
  15 Tháng mười hai 2020
 2. daukhai
  daukhai
  có nak :D
  18 Tháng mười hai 2020
 3. N_B_S_1/2/5
  18 Tháng mười hai 2020
 4. daukhai
  daukhai
  giờ t thử kiểu cái cảm giác kiểu gì
  18 Tháng mười hai 2020
 5. N_B_S_1/2/5
  N_B_S_1/2/5
  thử luôn ko
  15 Tháng hai 2021
 6. daukhai
  daukhai
  haha
  thử luôn nè :D
  15 Tháng hai 2021
 7. N_B_S_1/2/5
  N_B_S_1/2/5
  xin fb
  16 Tháng hai 2021