Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  alo chị có nhà khum nhờ
  6 Tháng mười hai 2020
 2. nguyenvandung7579@gmail.com
  6 Tháng mười hai 2020
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  em qua chơi nè
  6 Tháng mười hai 2020
 4. nguyenvandung7579@gmail.com
  6 Tháng mười hai 2020
 5. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  đng chán ko có ai chơi định off lun
  6 Tháng mười hai 2020
 6. Nguyễn Chi Xuyên
  6 Tháng mười hai 2020
 7. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  e đã thi xong chưa
  6 Tháng mười hai 2020
 8. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  dạ chưa thi á :(
  6 Tháng mười hai 2020
 9. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  giữa kì mà ??
  6 Tháng mười hai 2020
 10. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  dạ xong rùi
  6 Tháng mười hai 2020
 11. nguyenvandung7579@gmail.com
  6 Tháng mười hai 2020
 12. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  làm bài đc ko ??
  6 Tháng mười hai 2020
 13. Nguyễn Chi Xuyên
  6 Tháng mười hai 2020
 14. nguyenvandung7579@gmail.com
  6 Tháng mười hai 2020
 15. Nguyễn Chi Xuyên
  6 Tháng mười hai 2020
 16. Nguyễn Chi Xuyên
  6 Tháng mười hai 2020
 17. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  cj làm đc mỗi hóa, văn và mấy môn phụ
  còn lại thì tạch hết
  6 Tháng mười hai 2020
 18. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  em thì tạch văn
  6 Tháng mười hai 2020
 19. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  em thì tạch văn
  6 Tháng mười hai 2020
 20. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  văn đề lần này của cj thì khá dễ nhưng cô chấm đắt quá nên điểm cx ko quá cao
  6 Tháng mười hai 2020
 21. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  haiz
  k hỉu s e có 5.5
  6 Tháng mười hai 2020
 22. nguyenvandung7579@gmail.com
  6 Tháng mười hai 2020
 23. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  em bùn mấy hôm nay
  6 Tháng mười hai 2020
 24. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  cuối kì thì làm bài tốt chắc sẽ kéo lại điểm được
  6 Tháng mười hai 2020
 25. Nguyễn Chi Xuyên
  6 Tháng mười hai 2020
 26. nguyenvandung7579@gmail.com
  6 Tháng mười hai 2020