Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kino-Kun

 1. Kino-Kun
  Kino-Kun
  29 Tháng mười một 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  29 Tháng mười một 2020
 3. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  We can do it :33
  p/s: cta cùng màu ròiiiiiiiiiii
  6 Tháng mười hai 2020
 4. Kino-Kun
  6 Tháng mười hai 2020