Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Cao Bảo Hân

 1. Nguyễn Cao Bảo Hân
  28 Tháng mười một 2020
 2. Cute nè
  Cute nè
  chi rứa m
  28 Tháng mười một 2020
 3. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  chuyện lớp ta
  28 Tháng mười một 2020
 4. Cute nè
  Cute nè
  ầy thật m ả. Sang lợn ns hết thì toang
  28 Tháng mười một 2020
 5. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  mà nỏ bt thg sang có bị chi ko
  hấn về mà bị mẹ đập thì kiểu chi nỏ khai
  28 Tháng mười một 2020
 6. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  mà m out nhóm ck
  28 Tháng mười một 2020
 7. Cute nè
  Cute nè
  rồi chờ mà thg sang ns vẫn méc
  28 Tháng mười một 2020
 8. Nguyễn Cao Bảo Hân
  28 Tháng mười một 2020
 9. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  chết
  lỡ mồm nói bậy
  28 Tháng mười một 2020
 10. Cute nè
  Cute nè
  vì t tắt tb rồi mà
  28 Tháng mười một 2020
 11. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân

  mà câu trên ý m là rg
  28 Tháng mười một 2020
 12. Cute nè
  Cute nè
  Dừ thg sang méc cô. Cho dù có xóa nhóm hay rg nựa thì cx có nhân chững m ả.Thg minh làm nhân chứng cho hấn
  28 Tháng mười một 2020
 13. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  thg minh ns à
  28 Tháng mười một 2020
 14. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  hai thg nớ bị chi phải
  tự dưng để lớp bị rk luôn ah
  28 Tháng mười một 2020
 15. Cute nè
  Cute nè
  ầy ngáo đó. Dừ sợ lắm. Hấn nói hết tề. Nói là lớp t nói tục đồ các kiểu
  28 Tháng mười một 2020
 16. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  t thề nha
  dừ mà thg minh ns nhóm lớp t nói tục các kiểu thì bọn nớ cx nói
  t chắc là thg minh ns nhiều luôn chơ ko phải một hai câu mô
  28 Tháng mười một 2020
 17. Cute nè
  Cute nè
  hấn nỏ khi mô nhắn trong nhóm lớp cả. Hiếm khi lắm. Mà hấn nỏ nói tục trong nhóm ak. Rứa ms chết
  28 Tháng mười một 2020
 18. Nguyễn Cao Bảo Hân
  Nguyễn Cao Bảo Hân
  thôi
  hay t vô ht đi
  chuyện của lớp mà ns ở ngoài a ri thì chớt
  28 Tháng mười một 2020