Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. Narumi04
  Narumi04
  Được cậu ơiii
  21 Tháng mười một 2020
 2. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Mình là Uyên, 2k3 :>
  21 Tháng mười một 2020
 3. Narumi04
  Narumi04
  Tên thật mình là Minh Hảo, 2004, mình nhỏ hơn bạn 1 tuổi ^^ Mình mai mốt tính thi A1, bạn tính thi C nhỉ =))
  21 Tháng mười một 2020
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  à, mình thi cả C00 và D01
  nhưng mà mình lại xét tuyển dựa theo 4 khối:v
  21 Tháng mười một 2020
 5. Narumi04
  Narumi04
  Ủa khi nhiều khối được luôn hở, tại mình không quá giỏi A1
  21 Tháng mười một 2020
 6. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  à không, nói 4 khối nhưng mà cũng là do hai khối C00 và D01 kia tách ra gộp lại mà thành thôi
  Vì mình thi khối chính là D01, yêu cầu bắt buộc là phải thi thêm 3 môn tổ hợp khối C00 để xét tốt nghiệp, nên lấy đó làm nền thi đh luôn:v
  Dù sao thì khối C00 có 2 môn văn + sử là điểm mạnh
  21 Tháng mười một 2020
 7. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  hai khối còn lại mình dùng xét tuyển là C03 (văn toán sử) và D78 (anh, KHXH và văn)
  21 Tháng mười một 2020
 8. Narumi04
  Narumi04
  Khoan, mình tưởng thi tốt nghiệp là chọn Toán Văn Anh KHTN hoặc KTXH, còn đại học thì chọn ra 3 môn thôi mà nhỉ =))
  22 Tháng mười một 2020
 9. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Thi tốt nghiệp thì như bạn nói á. Tuy nhiên bạn có thể dùng những môn mình thi xét tuyển đh cũng được á
  22 Tháng mười một 2020
 10. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Chọn ra 3 môn từ 6 môn thi đó. Ở đây mình chia 6 môn thi thành 4 tổ hợp như trên để xét tuyển đều được
  22 Tháng mười một 2020
-->