Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Matsu Loiiko

 1. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  mệt :'<<
  12 Tháng mười một 2020
 2. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Hơ hơ...
  Trả Sử + Địa chửa '^'??
  12 Tháng mười một 2020
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  chưa :>>
  12 Tháng mười một 2020
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  trả Sử xong về đúp
  12 Tháng mười một 2020
 5. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Nồ .-. Dù nhìn điểm hơi...nhưng qua môn
  14 Tháng mười một 2020