Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Jeon Jungkookie

 1. Aww Pomme
  10 Tháng mười một 2020
 2. Aww Pomme
  10 Tháng mười một 2020
 3. Aww Pomme
  Aww Pomme
  nghe quạo thiệt sự ấy
  10 Tháng mười một 2020
 4. Jeon Jungkookie
  Jeon Jungkookie
  chị ghét mấy thể loại đấy kinh :3 Chị kiểu yêu đời dã man, nhìn thấy mấy người kiểu đấy thì không nhịn được
  10 Tháng mười một 2020
 5. Aww Pomme
  Aww Pomme
  theo chủ nghĩa Love myself cực ghét ba cái thể loại thất tình đòi chết =))
  11 Tháng mười một 2020
 6. Aww Pomme
 7. Jeon Jungkookie
  Jeon Jungkookie
  Tại chị cung bị mà :3
  13 Tháng mười một 2020
 8. Jeon Jungkookie
  Jeon Jungkookie
  Hồi trước ngồi cùng con bé từ tận cuối lớp 7
  13 Tháng mười một 2020
 9. Jeon Jungkookie
  Jeon Jungkookie
  giờ nó có chơi với con nào ấy mới được có năm thôi
  13 Tháng mười một 2020
 10. Jeon Jungkookie
  Jeon Jungkookie
  con bé kia ghét chị rồi cả hai đứa nói xấu chị luôn. Nhưng được cái là nó lại dơ kinh khủng. Mở mồm thì nói xấu, tí nữa lại hỏi bài.
  13 Tháng mười một 2020
 11. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Gắt thế nhưng em thích đó
  14 Tháng mười một 2020