Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  10 Tháng mười một 2020
 2. Phạm Bá Tú
  Phạm Bá Tú
  có gì hơm
  10 Tháng mười một 2020
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  qua chơi thôi.
  10 Tháng mười một 2020
 4. Phạm Bá Tú
  Phạm Bá Tú
  vậy để hôm nào mik rỗi nhé hôm nay nhìu bài quá
  10 Tháng mười một 2020
 5. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  hôm nào rỗi thì qua wall mình chơi nhé
  10 Tháng mười một 2020
-->