Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Quá khen...
  5 Tháng mười một 2020
 2. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Tình hình học tập như nào...thi giữa kì chưa
  5 Tháng mười một 2020
 3. Tungtom
  Tungtom
  thi toán rồi mà sai nhiều :<...
  5 Tháng mười một 2020
 4. Tungtom
  Tungtom
  còn thi khối nữa sp ơi @@
  5 Tháng mười một 2020
 5. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  :v Xin cái đề
  5 Tháng mười một 2020
 6. Tungtom
  Tungtom
  Đề á
  5 Tháng mười một 2020
 7. Tungtom
  Tungtom
  OkXD
  5 Tháng mười một 2020
 8. Tungtom
  Tungtom
  Ai mà đt khoanh vô hết r sao h
  5 Tháng mười một 2020
 9. Nguyễn Quế Sơn
  5 Tháng mười một 2020
 10. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  Thôi sp học đây, tuần sau thi rồi
  5 Tháng mười một 2020
 11. Tungtom
  Tungtom
  ok để gửi nghen
  5 Tháng mười một 2020
 12. Tungtom
  Tungtom
  Xl sp nhưng sp thi chưa :<
  8 Tháng mười một 2020
 13. Tungtom
  Tungtom
  Đt đánh mất tờ đề ...
  8 Tháng mười một 2020
 14. Tungtom
  Tungtom
  một số câu cần lưu ý trong để của đệ tử
  8 Tháng mười một 2020
 15. Tungtom
  Tungtom
  Câu thứ nhất là câu mà đệ tử mới tl xong trên diễn đàn ấy ạ :vv
  8 Tháng mười một 2020
 16. Tungtom
  Tungtom
  câu thứ 2 là cho tọa độ 3 đỉnh 1 tg tìm tọa độ của chân đg cao
  8 Tháng mười một 2020
 17. Tungtom
  Tungtom
  hết zùi
  8 Tháng mười một 2020
 18. Tungtom
  Tungtom
  ak đang còn
  8 Tháng mười một 2020
 19. Tungtom
  Tungtom
  để nhớ ;<
  8 Tháng mười một 2020
 20. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  tìm tọa độ chân đường cao như thế nào :v
  8 Tháng mười một 2020
 21. Tungtom
  Tungtom
  ẩu
  8 Tháng mười một 2020
 22. Tungtom
  Tungtom
  thầy giảng đệ tử cũng ko hiểu...
  8 Tháng mười một 2020
 23. Tungtom
  Tungtom
  @@
  8 Tháng mười một 2020
 24. Tungtom
  Tungtom
  thấy kết hợp cả đồ thị hai hàm số vuông góc với nhau cái gì gì @@
  8 Tháng mười một 2020
 25. Nguyễn Quế Sơn
  8 Tháng mười một 2020
 26. View most recent comments