Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. View previous comments
 2. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  nếu cho tọa độ cả 3 điểm A, B, C rồi thì AH.BC/2 là đc mà nhỉ :v
  8 Tháng mười một 2020
 3. Tungtom
  Tungtom
  sp xem xem hay để nhớ nèo
  8 Tháng mười một 2020
 4. Tungtom
  Tungtom
  hay là ta dùng hệ thức lượng cho độ dài các vec tơ :vvv?
  8 Tháng mười một 2020
 5. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  ? gửi đề đi
  8 Tháng mười một 2020
 6. Tungtom
  Tungtom
  đt chưa thử ví lại đt đi học thêm cái về sẽ nghiêm cứu rùi nói nhe :v
  8 Tháng mười một 2020
 7. Tungtom
  Tungtom
  ko thì sp thử đăng bài hoặc lên mạng tra thử coi @@
  8 Tháng mười một 2020
 8. Tungtom
  Tungtom
  chắc phải có bài nào đó cho tọa độ ba đỉnh và bắt tính diện tích tam giác đó..
  8 Tháng mười một 2020
 9. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  chịu, mà mai sp thi sử với văn @@
  8 Tháng mười một 2020
 10. Tungtom
  Tungtom
  cố lên yes yes
  8 Tháng mười một 2020
 11. Tungtom
  Tungtom
  đt tìm đề đã đánh mất đề còn đâu..
  8 Tháng mười một 2020
 12. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  đi học đi, rồi về nói vs sp, sp ngu vcl
  8 Tháng mười một 2020
 13. Nguyễn Quế Sơn
  10 Tháng mười một 2020
 14. Tungtom
  Tungtom
  chết quên :v
  10 Tháng mười một 2020
 15. Nguyễn Quế Sơn
  10 Tháng mười một 2020
 16. Tungtom
  Tungtom
  sp cần gì :v?
  10 Tháng mười một 2020
 17. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  bài đó làm như nào?
  10 Tháng mười một 2020
 18. Tungtom
  Tungtom
  bài nèo
  10 Tháng mười một 2020
 19. Nguyễn Quế Sơn
  13 Tháng mười một 2020
 20. Tungtom
  Tungtom
  dạ ?
  13 Tháng mười một 2020
 21. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  đt có giỏi lịch sử + gdqp ko :v
  13 Tháng mười một 2020
 22. Tungtom
  Tungtom
  bỏ đi bỏ đi
  13 Tháng mười một 2020
 23. Tungtom
  Tungtom
  sp có học đc hóa không kèm đt :v
  13 Tháng mười một 2020
 24. Tungtom
  Tungtom
  sp có học đc hóa không kèm đt :v
  13 Tháng mười một 2020
 25. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  sp trên thông thiên đàng dưới tường địa phủ ko j ko biết
  13 Tháng mười một 2020
 26. Tungtom
  Tungtom
  ai cha cha:v
  13 Tháng mười một 2020
 27. Tungtom
  Tungtom
  học phí nhiu/tháng đêi XD
  13 Tháng mười một 2020
 28. Tungtom
  Tungtom
  free nhá :3?
  13 Tháng mười một 2020
 29. Nguyễn Quế Sơn
  13 Tháng mười một 2020
 30. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  mà kèm kiểu j, đưa lên đây hỏi có phsir hơn ko
  13 Tháng mười một 2020
 31. Tungtom
  Tungtom
  nhưng mất gốc rùi
  13 Tháng mười một 2020
 32. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  mất gốc thì trồng cây mới :v
  13 Tháng mười một 2020
 33. Tungtom
  Tungtom
  ...
  13 Tháng mười một 2020
 34. Tungtom
  Tungtom
  thôi học toán lí anh :3
  13 Tháng mười một 2020
 35. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  sp cũng học toán lý anh nè :v
  13 Tháng mười một 2020
 36. Tungtom
  Tungtom
  ái chà chà
  13 Tháng mười một 2020
 37. Tungtom
  Tungtom
  sao hôm nay sp nói lắm thế
  13 Tháng mười một 2020
 38. Tungtom
  Tungtom
  à ý là sao hôm nay sp có vẻ yêu đời thế :v
  13 Tháng mười một 2020
 39. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  mới thi xong rảnh
  13 Tháng mười một 2020
 40. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  đt muốn đấm ko
  13 Tháng mười một 2020
 41. Tungtom
  Tungtom
  :3
  13 Tháng mười một 2020
 42. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  đt năm sau có thi O ko?
  13 Tháng mười một 2020
 43. Tungtom
  Tungtom
  thi cái gì
  13 Tháng mười một 2020
 44. Tungtom
  Tungtom
  Olympic thể dục thể thao quốc tế ak :v?
  13 Tháng mười một 2020
 45. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  -_- olympia
  13 Tháng mười một 2020
 46. Tungtom
  Tungtom
  olympia là cái gì sao mình chưa từng nghe đến ta :ww
  13 Tháng mười một 2020
 47. Nguyễn Quế Sơn
  13 Tháng mười một 2020
 48. Nguyễn Quế Sơn
  13 Tháng mười một 2020
 49. Tungtom
  Tungtom
  pp
  14 Tháng mười một 2020
 50. Nguyễn Quế Sơn
  14 Tháng mười một 2020
 51. Tungtom
  Tungtom
  !!!
  15 Tháng mười một 2020