Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ủa sao vậy ?
  31 Tháng mười 2020
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  ủa j ;-;
  nghe nói pạn rời box sử
  31 Tháng mười 2020
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  à .. Việc đó thì
  Mà người rời box sử là chị uyên á :(
  31 Tháng mười 2020
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  à tại thấy pạn cừ bye box -=))
  31 Tháng mười 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  đâu
  Bye đâu
  31 Tháng mười 2020
 6. Hắc Trần Tuyết Nhi
  1 Tháng mười một 2020