Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi No Name :D

 1. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  t có học hữu cơ đâu mà biết
  25 Tháng mười 2020
 2. No Name :D
  No Name :D
  moá bài tập trên lớp á
  25 Tháng mười 2020
 3. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  có à ?
  25 Tháng mười 2020
 4. No Name :D
  No Name :D
  hufwmmmm m làm bt chưa??
  25 Tháng mười 2020
 5. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  bài mô, có thấy mô ?
  25 Tháng mười 2020
 6. No Name :D
  No Name :D
  mai rồi mô cũng thấy
  25 Tháng mười 2020
 7. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  t tìm thấy mỗi bài vì sao halogen pư thế với CH4 tỉ lệ 1 : 1 lại thu được C2H6 chứu mấy ?
  25 Tháng mười 2020
 8. No Name :D
  No Name :D
  mai nói
  26 Tháng mười 2020