Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trịnh Thị Mai Linh

 1. Như kook
  Như kook
  Cn nha
  25 Tháng mười 2020
 2. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  lâu lâu mới thấy cj Như on ó
  25 Tháng mười 2020
 3. Như kook
  Như kook
  Ukm tại chị nhiều việc quá hì :)
  2 Tháng mười một 2020
 4. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  cj quay avt thẳng đi ạ
  nhìn xênh hơn
  2 Tháng mười một 2020
 5. Như kook
  Như kook
  Ukm chi đang thay
  6 Tháng mười một 2020
 6. Trịnh Thị Mai Linh
  6 Tháng mười một 2020