Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắpie Kute

 1. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  Sướng thế
  23 Tháng mười 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  đây mjk nhá :D
  23 Tháng mười 2020
 3. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  trường mìn hyêu đương lăng loàn quá mày ơi
  khiếp :|
  23 Tháng mười 2020
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ai nữa hẻ??
  23 Tháng mười 2020
 5. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  Quỳnh đó
  rồi 1 đống đứa lớp tau
  :||||||
  23 Tháng mười 2020
 6. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  Quỳnh đó
  rồi 1 đống đứa lớp tau
  :||||||
  23 Tháng mười 2020
 7. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ừm như Hiếu, Anh chẳng hạn :))
  23 Tháng mười 2020
 8. Bắpie Kute
  24 Tháng mười 2020
 9. Bắpie Kute
  24 Tháng mười 2020
-->