Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ????????
  21 Tháng mười 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  đang chơi chữ :D
  21 Tháng mười 2020
 3. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ăn quả nhớ kẻ chân mày
  21 Tháng mười 2020
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  21 Tháng mười 2020
 5. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  t oánh cái SÂU SẮC XẤU bi giờ chứ
  21 Tháng mười 2020
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Cá ko ăn muối cá ươn
  Con cãi cha mẹ trăm đường con mệt lắm, con mệt mỏi lắm mẹ à
  21 Tháng mười 2020
 7. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  nói giề hơm hỉu
  21 Tháng mười 2020
 8. Aww Pomme
  21 Tháng mười 2020
 9. Bắpie Kute
  21 Tháng mười 2020
 10. Nguyễn Chi Xuyên
  21 Tháng mười 2020
 11. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  à hong
  Hân thông minh nhưng vẫn chưa cái ngờ u trong đoá :D
  21 Tháng mười 2020
 12. A.D....@&&&753
  A.D....@&&&753
  Một cây làm chẳng nên non -Ba cây chụm lại vẫn là ba cây
  23 Tháng mười 2020
-->