Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chi Xuyên

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  :D:D:D nghiệp á connnnnnnnnnnn
  21 Tháng mười 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  hqua tao bảo quên sổ
  nay nói s với GV đây T.T
  21 Tháng mười 2020
 3. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  thì kêu mất r chứ sao
  hỏi ô 3 phương thử ik
  21 Tháng mười 2020
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  k đc
  làm z là toang
  21 Tháng mười 2020
 5. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  hỏi thử ik
  21 Tháng mười 2020
 6. Nguyễn Chi Xuyên
  21 Tháng mười 2020
 7. Nguyễn Chi Xuyên
  21 Tháng mười 2020
 8. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ô 3 phương á
  21 Tháng mười 2020
 9. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  ổng dữ lắm
  đang hỏi A4 bủi sáng
  21 Tháng mười 2020
 10. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  a4 bủi sáng là sao?
  21 Tháng mười 2020
 11. Nguyễn Chi Xuyên
  21 Tháng mười 2020
 12. Nguyễn Chi Xuyên
  21 Tháng mười 2020
 13. Bắpie Kute
  21 Tháng mười 2020
-->