Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trịnh Thị Mai Linh

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  nhô nhô ^^
  18 Tháng mười 2020
 2. Trịnh Thị Mai Linh
  Trịnh Thị Mai Linh
  lúc đó cj off rùi sr Bắp nhen
  19 Tháng mười 2020
 3. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ko sao chị :D
  19 Tháng mười 2020
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ko sao chị :D
  19 Tháng mười 2020
 5. Trịnh Thị Mai Linh
  19 Tháng mười 2020
-->