Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắpie Kute

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  trúc xinh trúc mọc đầu đình em xinh em đứng 1 mình kệ em =))
  17 Tháng mười 2020
 2. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ăn được ngủ được là tiên, ko ăn ko ngủ mất tiền xui ghê =))
  17 Tháng mười 2020
 3. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  ăn trông nồi, ngồi thẳng cái lưng lên =))
  17 Tháng mười 2020
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  17 Tháng mười 2020
 5. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Đường đường một đấng anh hào.
  Trông tao chắc chắn là cao hơn mày=)))
  Mai đối tiếp
  17 Tháng mười 2020
 6. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  đường đường một đấng nam nhi
  trông mày chắc chắn là lùn hơn tao =)))
  18 Tháng mười 2020
 7. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
  Ngày tháng mười chưa cười đã quá pepsi ơi =)))
  18 Tháng mười 2020
 8. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  18 Tháng mười 2020
 9. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =)))
  18 Tháng mười 2020
 10. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Học ăn học nói học gói mang về=))))
  18 Tháng mười 2020
 11. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Nhất quỷ, nhì phân, tam cần, tứ giống.
  18 Tháng mười 2020
 12. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Chưa thấy quan tài chưa đỗ đại học.
  18 Tháng mười 2020
 13. Aww Pomme
  Aww Pomme
  có công mài sắt có ngày buồn ko em, sao đêm về lặng yên một mình =))
  18 Tháng mười 2020
 14. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Cuộc đời thật lắm éo le
  Nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều=)
  18 Tháng mười 2020
 15. Aww Pomme
  Aww Pomme
  kkk
  18 Tháng mười 2020
 16. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Nhất quỷ, nhì phân, tam cần, tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi
  18 Tháng mười 2020
 17. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Cá ko ăn muối cá ươn
  Con cãi cha mẹ trăm đường con mệt lắm, con mẹ mỏi lắm mẹ à
  18 Tháng mười 2020
 18. Aww Pomme
  Aww Pomme
  *mệt
  18 Tháng mười 2020
 19. Bắpie Kute
  18 Tháng mười 2020
-->