Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắpie Kute

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  Chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn chọn xoài chua =))
  17 Tháng mười 2020
 2. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu cắt moi =))
  17 Tháng mười 2020
 3. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  Nhà sạch thì mát, bát sạch rồi thì thôi chứ ai rảnh mà rửa quài =))
  17 Tháng mười 2020
 4. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Người ta đi cấy lấy công
  Tôi nay đi cấy còn trông đồng tiền=))
  17 Tháng mười 2020
 5. Bắpie Kute
  17 Tháng mười 2020
-->