Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắpie Kute

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  không phải không phải
  17 Tháng mười 2020
 2. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  tự nhiên nhớ đến cảnh idol bị giết trong kỳ án cung diên thọ T^T
  quá khứ lại lặp lại lần nữa saoooooooooooooooooooooooooooo
  17 Tháng mười 2020
 3. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Hơ tui ko cố ý mà ;-;
  17 Tháng mười 2020
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  .-.
  happen
  17 Tháng mười 2020
-->