Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắpie Kute

 1. Darkness Evolution
  Darkness Evolution
  Ma sói phiên bản CLB Lịch Sử :)
  17 Tháng mười 2020
 2. Bắpie Kute
  17 Tháng mười 2020
 3. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Hồi tiểu học t chơi lun è :d
  17 Tháng mười 2020
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  t chưa chơi :<
  17 Tháng mười 2020
 5. Aww Pomme
  Aww Pomme
  chưa chơi lun
  17 Tháng mười 2020
-->