Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắpie Kute

 1. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Tui ngu đại giỏi hình mới cay cú.-.
  17 Tháng mười 2020
 2. Bắpie Kute
  17 Tháng mười 2020
 3. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Cô em ns điểm đại đi thi chiếm 6-7 điểm
  17 Tháng mười 2020
 4. Ánh 01
  Ánh 01
  Bé Bụt ơi chị em mình cùng hoàn cảnh rồi :(
  17 Tháng mười 2020
 5. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ngu 2 cái =)))
  17 Tháng mười 2020
-->