Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi No Name :D

 1. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  bài mô ?
  14 Tháng mười 2020
 2. No Name :D
  No Name :D
  đề cô cho số xấu thế nhà
  14 Tháng mười 2020
 3. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  sai đề, sai 1 đống
  14 Tháng mười 2020
 4. No Name :D
  No Name :D
  nản vl
  14 Tháng mười 2020
 5. No Name :D
  No Name :D
  thế mà bx tùng đời làm chả thấy nói chi
  14 Tháng mười 2020
 6. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  răng ??
  14 Tháng mười 2020
 7. No Name :D
  No Name :D
  bữa thằng tùng làm từ dưới lên mà
  14 Tháng mười 2020
 8. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  nó làm từ đuôi lên mà
  14 Tháng mười 2020
 9. No Name :D
  No Name :D
  những câu mô sai m
  14 Tháng mười 2020
 10. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  mất để rồi, mai ra lớp tìm
  14 Tháng mười 2020
 11. No Name :D
  No Name :D
  sao m biết sai đề
  14 Tháng mười 2020
 12. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  làm mấy câu thấy sai rồi. cô bảo bỏ đấy chi
  14 Tháng mười 2020