Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Samurai-chan

 1. Samurai-chan
  Samurai-chan
  lười cày dã man
  8 Tháng mười 2020
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  là do bạn ko chơi đồ đó bạn à
  8 Tháng mười 2020
 3. Samurai-chan
  Samurai-chan
  mày đăng kí trước tao , cày ghê thiệt
  8 Tháng mười 2020
 4. Samurai-chan
  Samurai-chan
  mày trên lớp trầm ngâm thế mà ở đây nói chuyện nhìu thế
  8 Tháng mười 2020
 5. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  thích đấy, làm sao
  8 Tháng mười 2020
-->