Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. Nguyễn Quế Sơn
  5 Tháng mười 2020
 2. Tungtom
  Tungtom
  đt dẫn link ngoài bị cut đi mất r huhu
  11 Tháng mười một 2020
 3. Tungtom
  Tungtom
  nc là sp lên mạng gõ bài đó là ra á
  11 Tháng mười một 2020
 4. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  sp thi ngu vcl
  12 Tháng mười một 2020
 5. Tungtom
  Tungtom
  đt thi khối môn lí rồi sp có xem không :<
  12 Tháng mười một 2020
 6. Tungtom
  Tungtom
  bùn
  12 Tháng mười một 2020
 7. Tungtom
  Tungtom
  sai nhìu, sai ngu và ko bt làm :<
  12 Tháng mười một 2020
 8. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  sp thi lí bài dễ sai ngu, toán ý hình dễ ko làm đc, địa sử văn thì ko học vào phòng thi chém gió, mai thi công dân sinh hóa :v
  12 Tháng mười một 2020
 9. Tungtom
  Tungtom
  ....
  12 Tháng mười một 2020
 10. Nguyễn Quế Sơn
  12 Tháng mười một 2020
 11. Tungtom
  Tungtom
  :<<
  12 Tháng mười một 2020
 12. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  ê đt bày sp ít bài lí với
  14 Tháng mười hai 2020
 13. Tungtom
  Tungtom
  đơn roản
  14 Tháng mười hai 2020
 14. Tungtom
  Tungtom
  đăng lên diễn đàn chắc có người giải á sp
  14 Tháng mười hai 2020
 15. Nguyễn Quế Sơn
  14 Tháng mười hai 2020
 16. Tungtom
  Tungtom
  mai đt cũng ktra lí r :<
  14 Tháng mười hai 2020
 17. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  chỗ đt có thi hsg trường ko
  14 Tháng mười hai 2020
 18. Tungtom
  Tungtom
  chả có tê
  14 Tháng mười hai 2020
 19. Tungtom
  Tungtom
  có đội tuyển hsg 12 mai đi thi thôi
  14 Tháng mười hai 2020
 20. Tungtom
  Tungtom
  sp có vô đt chi chưa?
  14 Tháng mười hai 2020
 21. Nguyễn Quế Sơn
  Nguyễn Quế Sơn
  chưa có đội tuyển :v
  14 Tháng mười hai 2020
 22. Tungtom
  Tungtom
  đt chắc ko vô đt đâu
  14 Tháng mười hai 2020
 23. Tungtom
  Tungtom
  học chán lắm
  14 Tháng mười hai 2020
 24. Tungtom
  Tungtom
  Sp lấy tài liệu không đt gửi cho
  14 Tháng mười hai 2020