Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kun なさきあみくん

 1. Thảo Nguyễn ^ ^
  4 Tháng mười 2020
 2. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  cj bị mờ mắt mẹ oy
  4 Tháng mười 2020
 3. Kun なさきあみくん
  4 Tháng mười 2020
 4. Thảo Nguyễn ^ ^
  4 Tháng mười 2020
 5. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  thuốc nhỏ mắt
  4 Tháng mười 2020
 6. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  tại cj khóc hơi nhiều suốt 3 hôm nay h mờ mẹ mắt oy
  4 Tháng mười 2020
 7. Thảo Nguyễn ^ ^
  4 Tháng mười 2020
 8. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  1 số chuyện ko nên xuất hiện đúng lúc này ns chung là chuyện buồn
  4 Tháng mười 2020
 9. Thảo Nguyễn ^ ^
  4 Tháng mười 2020
 10. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  ko nên nghĩ thất tình nhé
  4 Tháng mười 2020
-->